Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Žiadosť na opravu spracúvania osobných údajov
Žiadosť o prístup k spracúvaným osobným údajom
Žiadosť o výmaz spracúvaných osobných údajov
Námietka proti spracúvaniu osobných údajov
Žiadosť o prenos osobných údajov
Žiadosť o vylúčenie z automatizovaného individuálneho rozhodovania